Voor wie?

Voor vrouwen die hun ware essentie binnen zichzelf willen leren (her)ontdekken en implementeren binnen de eigen gezins- en/of beroepspraktijk. Deelnemen aan de Cosmic Shell Academy is een diepte investering in jezelf en heeft een zelfgenezende werking op je gehele leven.

Inschrijving, start deelname, facturering en betaling

Je inschrijving start door je aan te melden bij de Cosmic Shell Academy via het aanmeldingsformulier op de website. Wanneer je definitief besluit deel te gaan nemen maak je het juiste bedrag over op rekeningnummer NL37KNAB0257112677 t.n.v. Cosmic Shell Academy o.v.v. de af te nemen dienst en datum, waarna je de factuur per email ontvangt. Je inschrijving is dan definitief en persoonsgebonden.

Privacy Police

Om jouw leerreis te kunnen gaan aanleggen én afleggen zijn je persoonlijke inloggegevens van je lichtcode nodig. Deze persoonsgegevens lever je zelf aan en worden niet aan derden verstrekt.

Eigenaarschap lesmateriaal en Morele gedragscode

Als deelnemer koop je je eigen creatieve leerruimte in bij The Cosmic Shell Academy. Je bent en blijft hier zelf de eigenaar van.Als gebruiker van deze ruimte ben en blijf je zelf eindverantwoordelijk voor de informatie die jij in deze ruimte plaatst en aan wie jij toegang geeft tot deze informatie.

Als deelnemer van de Cosmic Shell Academy werk je met je eigen levensmateriaal als lesmateriaal. Het delen van deze 'eigen' informatie vraagt om een diep respect en zorgvuldige omgang van deze informatie van derden. Als deelnemer onderschrijf je bij deelname deze morele gedragscode en ben en blijf je hierop aanspreekbaar. De Cosmic Shell Academy behoudt zich ten alle tijden het recht voor, wanneer blijkt dat deze code geschonden wordt en je jezelf of andere deelneemsters van de academy hiermee schaadt, je als deelnemer te verwijderen, zonder verdere opgaaf van reden en zonder restitutie van gelden.

Disclaimer

De Cosmic Shell Academy behoudt zich het recht voor de inhoud van de website zonder voorafgaande kennisgeving te vernieuwen en is niet eindverantwoordelijk en aansprakelijk voor de besluiten die de deelnemer tijdens haar eigen leerreis neemt en maakt, en de resultaten van die besluiten. De deelnemer is en blijft zelf eindverantwoordelijk voor haar eigen aangelegde én afgelegde leerreis en is zich bewust dat zij zich vrijwillig en volledig op eigen verantwoordelijkheid verbindt aan de diensten van de Cosmic Shell Academy.

Merkenrecht, copyright en auteursrecht

De werkwijzen van de Cosmic Shell Academy zijn geregistreerd als gedeponeerd handelsmerk. Alle rechten zijn voorbehouden aan de Cosmic Shell Academy. Niets van de werkwijzen van de Cosmic Shell Academy mogen worden opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze. Hierop is het Nederlands recht van toepassing.

Annulering en restitutie van gelden

Annulering van individuele coachingssessies moeten 48 uur van tevoren gemeld zijn. Het betaalde bedrag zal dan binnen 10 werkdagen worden terug betaald.
Na die tijd is restitutie van gelden niet meer mogelijk.

Annulering van de trajecten moeten 2 weken voor aanvang gemeld zijn. Het betaalde bedrag zal dan binnen 10 werkdagen worden terug betaald.Na die tijd is restitutie van gelden niet meer mogelijk.

Annulering en gedeeltelijke restitutie van gelden van het bezinningsweekend is afhankelijk van de annuleringsvoorwaarden van het hotel waar de training wordt gegeven. Wanneer van toepassing worden deze gelden binnen 10 werkdagen terugbetaald. Hiervoor kun je contact met ons opnemen. Wanneer restitutie niet meer mogelijk is omdat het weekend al vastgelegd is met het hotel kun je wel iemand voor jou in de plaats laten komen.

Klachtenregeling

Mocht je onverhoopt een klacht hebben over de Cosmic Shell Academy schroom dan niet dit te melden via de e-mail. Wij zijn een creerende organisatie en staan altijd open voor vernieuwingen. De klacht zal binnen 5 werkdagen in behandeling worden genomen en samen met jou naar beide tevredenheid worden opgelost.

Cosmic Shell Academy

Deken Dr. Dirckxweg 2-A4
4854 AB Bavel
In verband met privacyredenen wordt het telefoonnummer alleen afgegeven aan diegenen die de training gaan volgen. Aanmelden via de contactpagina.

KvK nummer: 70871701
BTW nr. NL092399290B04
Bankrekening NL37KNAB0257112677

Copyright © , Cosmic Shell Academy  -  Algemene voorwaarden